Termin szkolenia: 26/04/2023
Beneficjenci: Instytucje nauki, kultury i administracji w tym samorządowej (pracownicy administracji, bibliotekarze, kierownicy projektów naukowych, członkowie grup badawczych)

Plan zarządzania danymi badawczymi – Data Management Plan

Plan zarządzania danymi badawczymi (DMP) to element obowiązkowy wniosku o finansowanie projektów naukowych.

Celem dobrze przygotowanego planu jest zapewnienie grantodawcy, że zespół badawczy dołoży wszelkich starań, aby dane badawcze pozyskane lub wytworzone w toku projektu były dostępne, interoperacyjne, gotowe do wielokrotnego użytku, odpowiednio zarchiwizowane oraz łatwe do znalezienia w sieci Internet.

Celem szkolenia jest zatem przybliżenie uczestnikom praktycznych zagadnień sporządzania planu zarządzania danymi.

Koszt na osobę:

350,00 

Zostało: 50 miejsc

Availability: 50 w magazynie

Termin szkolenia: 26/04/2023
Beneficjenci: Instytucje nauki, kultury i administracji w tym samorządowej (pracownicy administracji, bibliotekarze, kierownicy projektów naukowych, członkowie grup badawczych)
dr Leszek Szafrański

O trenerze:

dr Leszek Szafrański – ekspert w zakresie otwartego dostępu do zasobów naukowych, zarządzania zasobami cyfrowymi oraz ewaluacji jednostek naukowych. Autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu zarządzania informacją oraz tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Ma wieloletnie doświadczenie w: projektowaniu i tworzeniu systemów do zarządzania zasobami cyfrowymi, digitalizacji, udostępnianiu zbiorów bibliotecznych i naukowych w otwartym dostępie oraz ocenie jakości działalności naukowej. W 2019 r. otrzymał tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W 2020 r. został laureatem Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego w kategorii „prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym”.

Pomagamy w pozyskaniu dofinansowania na nasze usługi!

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w pozyskiwaniu finansowania na projekty, pomagamy naszym klientom znaleźć fundusze na digitalizację oraz wdrożenie systemu depozytowego.